Meteen naar de inhoud

ANBI

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Stichting Be Tough is door de belastingdienst aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Op de ANBI-pagina vindt u hierover meer informatie.

Post & Bezoekadres

Theodorus Rijkersstraat 82,
1782 TM Den Helder.
Rechtsvorm: Stichting Datum oprichting: 03/03/2012
Rsin/ fiscaal nr: 851521939

Duidelijke beschrijving & Doelstelling

Het organiseren van activiteiten waarbij het ‘verleggen van grenzen’ en het ‘deelnemen aan’ centraal staat. Tijdens de activiteiten worden er fondsen geworven voor een goed doel.

Hoofdlijnen beleidsplan

De stichting organiseert grensverleggende sportevenementen. Tijdens deze evenementen worden deelnemers verplicht een bedrag aan sponsorgelden te verzamelen, welke volledig ten goede komt aan het voor dat evenement geselecteerde goede doel. De stichting opereert verder op basis van gunsten en giften door sponsoren. Het bestuur en vrijwilligers zetten zich allen belangeloos in.

Welke werkzaamheden verricht de instelling? Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd? En hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?

Stichting Be Tough organiseert eenmaal per jaar een zwemtocht van Texel naar Den Helder. Deze tocht vindt plaats op één dag in de periode tussen mei en september, deze dag wordt in het daar voor gaande jaar aangekondigd. De voorbereidingen worden gedurende het gehele jaar uitgevoerd door het bestuur, en in de twee weken werkt een groot team van vrijwilligers mee aan de uitvoer van het evenement.

Hoe krijgt de instelling inkomsten?
  • Inschrijfgeld van de deelnemers, dat wordt gebruikt om het evenement te kunnen organiseren.
  • Donaties in geld of materiaal (ten behoeve van de organisatie)
  • Bij het oprichten van de stichting is een eenmalige storing gedaan door één van de bestuursleden.
  • Donaties in geld, opgehaald door de deelnemers en 1-op-1 gestort aan het geselecteerde goede doel voor het betreffende evenement gekozen.
Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed?

De inschrijfgelden, donaties t.b.v. de organisatie en eenmalige storting worden besteed aan de terugkerende en eenmalige kosten voor het organiseren van de evenementen (huur materiaal, kosten brandstof veiligheidsvaartuigen, vergunningen, hosting en website onderhoud, etc.). We proberen kostendekkend te zijn of vallen terug op de buffer dankzij de eenmalige storting.
De donaties opgehaald door onze deelnemers komen volledig ten gunste aan het geselecteerde goede doel gekozen per evenement. De storting van dit bedrag vindt plaats kort na het evenement.

Als uw instelling vermogen aanhoudt, vul dan in waar en op welke manier dit vermogen wordt aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening, beleggingen etc.).

Het beperkte eigen vermogen wordt aangehouden op een spaarrekening, details zijn te lezen in de financiële verslaglegging.

Functies bestuurders zoals in statuten

Namen van de bestuurders:
  • Bas Habets (Voorzitter)
  • Anton van Dijk (Secretaris)
  • Amber Hogendorp (Penningmeester)
  • Ben van Kuringen (Vicevoorzitter)

Beloningsbeleid

Er worden geen beloningen uitgekeerd aan bestuur of vrijwilligers.

Jaarrekening

De financiële verslaglegging kan worden gelezen in onderstaand verslag. Aanvullende vragen beantwoorden we graag via info@betough.nl.

Administratie boekjaar 2014 t/m 2021

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

2021 – Zwemtocht Den Helder – Texel.

Totale donatie aan Spieren voor Spieren € 131.500,00
Bekijk de event pagina van 2021

2020 – Zwemtocht Den Helder – Texel.

Kon vanwege corona niet doorgaan, wordt verplaatst naar 2021. Opgehaald geld tot zover wordt doorgeschoven naar editie 2021

2019 – Zwemtocht Den Helder – Texel.

Totale donatie aan Spieren voor Spieren € 67.351,53
Lees hier het jaarverslag van 2019
Bekijk de event pagina van 2019

2018 – Zwemtocht Den Helder – Texel.

Totale donatie aan Spieren voor Spieren € 62.201,93
Bekijk de event pagina van 2018

2017 – Zwemtocht Den Helder – Texel.

Totale donatie aan Spieren voor Spieren € 70.207,27
Bekijk de event pagina van 2017

2016 – Zwemtocht Den Helder – Texel.

Totale donatie aan Spieren voor Spieren € 65.186,00
Bekijk de event pagina van 2016

2015 – Zwemtocht Den Helder – Texel.

Totale donatie aan Spieren voor Spieren € 34.304,00
Bekijk de event pagina van 2015

2014 – Zwemtocht Den Helder – Texel.

Totale donatie aan Spieren voor Spieren €41.522,50
Bekijk de event pagina van 2014

2013 – Zwemtocht Den Helder – Texel.

Totale donatie aan Spieren voor Spieren €28.500,00
Bekijk de event pagina van 2013

2012 – Zwemtocht Den Helder – Texel.

Totale donatie aan Spieren voor Spieren €16.527,50
Bekijk de event pagina van 2012